POLITYKA PRYWATNOŚCI GROW UPERION SPÓŁKA AKCYJNA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Grow Uperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000811594, REGON: 384709407, NIP: 9662134365, kapitał zakładowy 300 000,00 zł wpłacony w całości, e-mail: , zwana dalej „Administratorem”.
 • Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail:  info@growuperion.com
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie komunikacji marketingowej, przedmiotowa zgoda wyrażana jest za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach internetowych wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przekazywanie informacji o prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz oferowanych produktach i usługach, rzetelne wykonywanie zaciągniętych przez Administratora zobowiązań, w tym realizacja umów, oferowanie produktów/usług o jak najwyższym standardzie, a także przekazywanie informacji o Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych we wzmiankowanym zakresie mieści się w obrębie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora i jest niezbędne do dostarczania klientom informacji, produktów oraz usług.


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  • przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów, a także informacji o wprowadzanych nowych rozwiązaniach,
  • przekazywania informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym,
  • przekazywania informacji o spotkaniach, akcjach promocyjnych i innych działaniach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością,
  • należytego wykonania umowy zawartej z Administratorem (w tym w celach podatkowych, ubezpieczeń społecznych, realizacji reklamacji czy gwarancji) w przypadku zawarcia umowy obejmującej świadczenie usług na Państwa rzecz.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którzy bezpośrednio świadczą usługi na rzecz Administratora (m.in. podwykonawcom, podmiotom współpracującym oraz spółkom powiązanym z Administratorem) lub odbiorcom, za pośrednictwem których Administrator realizuje działania o charakterze marketingowym lub informacyjnym.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe oraz prawne.
 • Państwa dane osobowe co do zasady, nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to konieczne dla wykonania dla Państwa określonych zadań lub działań.


3. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTU, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

 • Posiadają Państwo prawo do: 
  • wycofania zgody
  • dostępu do Państwa danych,
  • sprostowania Państwa danych,
  • usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
  • przenoszenia Państwa danych,
  • sprzeciwu wobec operacji dokonywanych na Państwa danych.
 • Zgromadzone dane osobowe podlegają profilowaniu polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do pobierania informacji o odwiedzanych stronach, i wyświetlaniu na ich podstawie reklam w związku z ich tematyką.
 • W celu realizacji przysługujących Państwu w tym cofnięcia udzielonej zgody, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres mail: info@growuperion.com
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących terminach: 
  • na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
  • w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem – do czasu upływu terminu w którym Państwo lub Administrator mogą dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, lub do upływu terminu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami organy władzy publicznej mogą wszcząć postępowanie w związku z wykonaniem umowy,
  • w związku z prowadzeniem działań marketingowych i informacyjnych – do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych.


4. POLITYKA CIASTECZEK

 • Strona internetowa, z której Państwo korzystają, dostępna pod adresem: https://growuperion.com/pl (zwany dalej „Serwisem”), nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w terminalu (urządzeniu końcowym) wykorzystywanym przez Państwa do korzystania z Serwisu i umożliwiają korzystanie z niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer lub sygnaturę.
 • Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb technicznych;
  • tworzenia statystyk (w tym za pomocą narzędzia Google Analitics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • sprawdzenia efektywności przeprowadzanych kampanii reklamowych oraz promocyjnych.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do korzystania z Serwisu (tj. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że wprowadzenie ograniczeń stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.